News

Serranus scriba

VACA SERRANA Viu en aigües poc profundes, entre roques i zones de sorra i herba marina. És territorial com tots els serrans. Els individus són mascle i femella alhora i …

Sarpa salpa

SARPA La podem trobar vora les platges. Molt freqüent a substrats rocosos i de sorra de la costa. També pot trobar-se en praderies de Posidònia. A l’estiu s’alimenta de l’alga …

Muraena helena

MORENA La podem trobar en fons rocosos i a profunditats de 5 a 80m. Són solitàries i territorials. Sovint es veuen amb la boca oberta, però aquesta postura no la …

Halocynthia papillosa

LEUCÈMIA Tunicat de color vermell o ataronjat, amb dos sifons ben diferenciats. Normalment en llocs poc il·luminats, com per exemple parets, coves i esquerdes, protegida de les fortes corrents marines. …

Actinia equina

TOMÀQUET DE MAR Cnidari que viu sempre vora el nivell del mar, en zones tan exposades com protegides. Quan es troba a l’aigua, utilitza els tentacles per capturar petits peixos, …

Anemonia viridis

ORTIGUES  Cnidari molt abundant en determinats indrets poc exposats a les onades. Amb ajuda dels tentacles pot capturar des de petits invertebrats com copèpodes i amfípodes, fins a musclos i peixos …

Aplysia punctata

  LLEBRE DE MAR  Mol·lusc que viu en aigües temperades i tropicals, entre 0 i 1,5m de fondària. Té la capacitat de moure’s de dues maneres: arrossegant-se pel terra com un …