Halocynthia papillosa

LEUCÈMIA

Tunicat de color vermell o ataronjat, amb dos sifons ben diferenciats. Normalment en llocs poc il·luminats, com per exemple parets, coves i esquerdes, protegida de les fortes corrents marines. Mai forma colònies. Són organismes filtradors.