Codium vermilara

Codium vermilara

Present durant tot l’any sobre roques i substrats durs en llocs molt poc il·luminats. Molt abundant des de la superfície fins als 50m de fondària. Ramificada, de consistència esponjosa i vellutada. Pot arribar als 30cm d’alçada.