Introducció del Campus Marí de Fenals

El Campus Marí és un casal únic per als adolescents de 14 a 16 anys el qual dura des de principis de juliol a finals d’agost. Aquest Campus és organitzat per Xatrac, una organització que pretén divulgar els coneixements científics marins als joves mitjançant diverses activitats adaptades per tots ells.

The “Campus Marí” is an unic summer camp for teenagers from 14 to 16 years old, which starts at the beggining of July to the end of August. This summer camp is organitzed by Xatrac, an organization that wants to divulge the cientific aquatic knowledge to young people by different types of activities adapted for all of them.

El Puntet, el nostre punt de trobada