Paracentrotus lividus

GAROTA DE ROCA

En fons rocosos i praderies marines, zones més o menys il·luminades i poc profundes. Espines llargues, llises i robustes, color molt variable. És herbívor. Es pot reconèixer perquè sovint es recobreix de restes d’algues i petxines.