Serranus scriba

VACA SERRANA

Viu en aigües poc profundes, entre roques i zones de sorra i herba marina. És territorial com tots els serrans. Els individus són mascle i femella alhora i això fa que puguin fecundar els seus propis òvuls. En els laterals té una taca de color blau molt característica.